Inwestycje Kołobrzeg

Inwestycje Kołobrzeg 2018 Prace na jeziorze Resko Przymorskie – Centrum Sportów Wodnych

Pod koniec sierpnia ruszyły prace przy budowie Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie prowadzone przez firmę UW Service ze Szczecina. Wycięte zostały drzewa, zniknął blaszany hangar, rozpoczęto prace ziemne na nabrzeżu. Koszt inwestycji to 11 mln 264 tys. zł z czego 4,8 mln zł pochodzi z dofinansowania UE.

Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie budowa

Inwestycje Kołobrzeg

Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie budowa

Inwestycje Kołobrzeg 2018 Rozbudowa garażu OSP Korzystno

Mury pną się do góry. Do remizy strażackiej OSP Korzystno dobudowywany jest jednokondygnacyjny garaż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnej, wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej oraz chodnika z kostki betonowej. Strażacy zyskają ponad 70 m2 nowej powierzchni użytkowej. Zadania podjęła się firma Dekarsko Blacharska Usługi Budowlane Jar Dach Jaremko Bogusław z Kołobrzegu. Prace potrwają do końca października a ich koszt to 405 tys. zł.

Inwestycje Kołobrzeg

Inwestycje Kołobrzeg 2018 Łącznik w budowie

Pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego w Dźwirzynie to dla uczniów pewne zmiany. Na czas budowy łącznika wejście do placówki zostało zorganizowane z drugiej strony. Natomiast teren pomiędzy szkołą, a Gminnym Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji stał się zamkniętym placem budowy. Już powstały fundamenty i rośnie stalowa konstrukcja. Prace potrwają do połowy grudnia i wiele zależy od pogody. Wykonawcą prac jest firma SGB Grzegorz Bobola z Kołobrzegu, a koszt inwestycji to 1 mln 73 tys. zł. W ten sposób powstanie jednokondygnacyjny łącznik o powierzchni użytkowej 145 m2.

Inwestycje Kołobrzeg

Inwestycje Kołobrzeg Zaawansowanie prac na ul. Nadmorskiej w Grzybowie

Prace rozpoczęły się w sezonie i już widać ogrom wykonanych prac. Inwestycja warta 2 mln 297 tys. zł w połowie jest dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Nowy 500 metrowy odcinek ulicy Nadmorskiej nad którym pracuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka z Grzybowa powinien być oddany do połowy października. Nawierzchnia wykonywana jest z kostki betonowej (droga, chodniki, zjazdy do posesji) przebudowywane są skrzyżowania na tym odcinku, odwodnienie drogi oraz powstanie oświetlenie (27 lamp).

Ulica Nadmorska Grzybowo przebudowa

Inwestycje Kołobrzeg 2018 Już widać fragmenty ciągu pieszo – rowerowego w Grzybowie

Do końca września mają zakończyć się prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Zielonej łącznie około 660 metrów. Kostkę już widać na znacznym fragmencie odcinka, wykonany został już ponad 200 metrowy fragment drogi gminnej w stronę ulicy Malinowej i Konwaliowej. Prace ziemne i ułożenie krawężników widać na 100 metrowym odcinku ulicy Myśliwskiej od ulicy Szkolnej. Całość prac wykonuje Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno Melioracyjnych Zakrzewski Andrzej z Kołobrzegu, a ich wartość to 1 mln 411 tys. zł.

Inwestycje Kołobrzeg

100 metrowy odcinek ulicy Myśliwskiej

Ulica Myśliwska w Grzybowie

Inwestycje Kołobrzeg Sarbia – Świetlica po modernizacji

Trwają odbiory inwestycji oraz wyposażenie świetlicy. Budynek został poddany m.in. pracom rozbiórkowym, termomodernizacji dachu i ścian, izolacja cieplna stropu, izolacje przeciwwilgociowe, akustyczne. Wykonano ściany działowe, uzupełniono ubytki w tynkach, malowanie ścian i sufitów. Wymieniono drzwi, zamontowano ogrzewanie podłogowe, wymieniono posadzki. Nad wejściem wykonano zadaszenie. To tylko część z wykonanych wielu mniejszych lub większych prac w budynku. Koszt 250 tys. zł. Modernizację wykonała firma Usługi Budowlane Dawid Pawłowski z miejscowości Roby. Świetlica powinna zostać otwarta pod koniec września.

Sarbia świetlica

Inwestycje Kołobrzeg Przebudowa ulicy Jeżynowej w Korzystnie i budowa ścieżki rowerowej

II etap projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Koszalińsko – kołobrzesko – białogardzkiego obszaru funkcjonalnego) obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinku Korzystno – Przećmino. Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu, z którym podpisano umowę została firma DOMAR – Kazimierz Domaracki z Tatowa.

Inwestycje Kołobrzeg

Koszt tego etapu to 4 mln 722 tys. zł. Wraz z etapem I Kołobrzeg – Korzystno to 6 mln zł z czego 4 mln zł to uzyskane dofinansowanie. Inwestycja obejmuje powstanie drogi rowerowej z Korzystna do drogi wojewódzkiej 102 (Błotnica). Przebudowany zostanie też 176 metrowy odcinek drogi gminnej (ul. Jeżynowa) od skrzyżowania z ulicą Szeroką w kierunku Przećmina. Przebudowie poddane zostaną także skrzyżowania dróg gminnych oraz w Przećminie wybudowana zostanie zatoka autobusowa. Ścieżka i zjazdy zostaną wykonane z asfaltobetonu i kostki betonowej. Do wykonania jest także sporo prac kanalizacyjnych.

Ścieżka Korzystno - Przećmino

Inwestycje Kołobrzeg Boczny odcinek ulicy Wiejskiej w Grzybowie

Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych Jan Kruszewski z Redlina o wiele szybciej niż zakładał termin wykonał 200 metrowy odcinek ulicy Wiejskiej (pierwszy od ulicy Kołobrzeskiej). Koszt inwestycji 991 tys. zł. Przebudowana droga wzbogaciła się o nawierzchnie z kostki betonowej, zjazdy i jednostronny chodnik, oświetlenie (9 lamp), 25 stanowisk postojowych oraz plac do zawracania. Wykonano kanalizację deszczową. Główna ulica została wykonana w 2015 roku, a na pozostałych bocznych odcinkach ułożone zostały płyty drogowe.

Ulica Wiejska Grzybowo

Nowe solarne lampy w gminie

W Gminie Kołobrzeg przybyło 6 nowych punktów z lampami solarnymi. Dwie stanęły w Samowie, dwie na ulicy Żeglarskiej w Grzybowie oraz po jednej w Sarbii i Błotnicy. Wykonawcą inwestycji wartej 147 tys. zł. jest Zakład Elektryczno Budowlany Waldemar Jasiukajć z Konikowa.

Lampa solarna przy boisku w parku im. Witolda Ostrowskiego w Błotnicy

Źródło:Gmina Kołobrzeg